ETI Предохранитель NV/NH 3 KOMBI gL/gG 690V 500A (арт.4186331)