ETI Предохранитель NV-NH 3C/108A (75kVA) 400V (арт.4115401)