ETI Предохранитель NV-NH 3C/180A (125kVA) 400V (арт.4115403)