ETI Предохранитель NV-NH 3C/289A (200kVA) 400V (арт.4115405)