ETI Предохранитель NV-NH 3C/361A (250kVA) 400V (арт.4115406)