ETI Предохранитель NV-NH 3C/72A (50kVA) 400V (арт.4115400)