ETI Предохранитель S000UQ01/80/100A/690V aR (200kA) (арт.4371114)