ETI Предохранитель S000UQ01/80/16A/690V aR (200kA) (арт.4371105)