ETI Предохранитель S000UQ01/80/250A/690V aR (200kA) (арт.4371119)