ETI Предохранитель S000UQ01/80/40A/690V aR (200kA) (арт.4371110)