ETI Предохранитель S000UQ01/80/80A/690V aR (200kA) (арт.4371113)