ETI Предохранитель S000UQ2/80/160A/690V gR (200kA) (арт.4721116)