ETI Предохранитель S00UQ01/80/100A/1000V aR (200kA) (арт.4301114)