ETI Предохранитель S00UQ01/80/315A/900V aR (200kA) (арт.4301121)