ETI Предохранитель S00UQ01/80/50A/1000V aR (200kA) (арт.4301111)