ETI Предохранитель S1MUQ01/110/100A/1000V aR (200kA) (арт.4303714)