ETI Предохранитель S1MUQ01/110/100A/690V aR (200kA) (арт.4393714)