ETI Предохранитель S1MUQ01/110/125A/690V aR (200kA) (арт.4393715)