ETI Предохранитель S1MUQ01/110/160A/1000V aR (200kA) (арт.4303716)