ETI Предохранитель S1MUQ01/110/250A/1000V aR (200kA) (арт.4303719)