ETI Предохранитель S1MUQ01/110/500A/690V aR (200kA) (арт.4393726)