ETI Предохранитель S1MUQ01/110/63A/1000V aR (200kA) (арт.4303712)