ETI Предохранитель S1MUQ01/110/80A/690V aR (200kA) (арт.4393713)