ETI Предохранитель S1MUQ01/80/160A/690V aR (200kA) (арт.4383716)