ETI Предохранитель S1MUQ01/80/200A/690V aR (200kA) (арт.4383717)