ETI Предохранитель S1MUQ01/80/315A/690V aR (200kA) (арт.4383721)