ETI Предохранитель S1UQ01/110/315A/690V aR (200kA) (арт.4393121)