ETI Предохранитель S1UQ01/110/350A/690V aR (200kA) (арт.4393122)