ETI Предохранитель S1UQ01/110/400A/690V aR (200kA) (арт.4393123)