ETI Предохранитель S1UQ01/110/450A/690V aR (200kA) (арт.4393125)