ETI Предохранитель S1UQ01/110/80A/1000V aR (200kA) (арт.4303113)