ETI Предохранитель S1UQ01/80/315A/690V aR (200kA) (арт.4383121)