ETI Предохранитель S1UQ01/80/500A/690V aR (200kA) (арт.4383126)