ETI Предохранитель S1UQ2/110/100A/690V gR (200kA) (арт.4723114)