ETI Предохранитель S1UQ2/110/160A/690V gR (200kA) (арт.4723116)