ETI Предохранитель S1UQ2/110/224A/690V gR (200kA) (арт.4723118)