ETI Предохранитель S2MUQ01/110/450A/1000V aR (200kA) (арт.4304725)