ETI Предохранитель S2MUQ01/110/630A/1000V aR (200kA) (арт.4304728)