ETI Предохранитель S2MUQ01/110/630A/690V aR (200kA) (арт.4394728)