ETI Предохранитель S2MUQ01/110/710A/690V aR (200kA) (арт.4394729)