ETI Предохранитель S2MUQ01/80/710A/690V aR (200kA) (арт.4384729)