ETI Предохранитель S2MUQ02/110/550A/690V aR (200kA) (арт.4744727)