ETI Предохранитель S2MUQ02/110/900A/690V aR (200kA) (арт.4744731)