ETI Предохранитель S2UQ01/110/315A/1000V aR (200kA) (арт.4304121)