ETI Предохранитель S2UQ01/110/400A/1000V aR (200kA) (арт.4304123)