ETI Предохранитель S2UQ01/110/450A/1000V aR (200kA) (арт.4304125)