ETI Предохранитель S2UQ01/110/500A/690V aR (200kA) (арт.4394126)