ETI Предохранитель S2UQ01/110/630A/1000V aR (200kA) (арт.4304128)