ETI Предохранитель S2UQ01/110/710A/690V aR (200kA) (арт.4394129)