ETI Предохранитель S2UQ01/80/450A/690V aR (200kA) (арт.4384125)